İsimportal | En Güzel Bebek İsimleri ve Anlamları 
isimportal logo

Gümüş Modelleri

-
K�m, istek, arzu ...
1. Ay. 2. Sadık hizmetk�r. 3. Kur’an-ı Kerim’in 54. suresi. ...
(bkz. Kamil) ...
İsteğine kavuşmuş olan ...
1. KAm sürücü, süren, arzusuna isteğine kavuşmuş mutlu. 2. Arzusuna er...
İsteğine kavuşmuş, mutluKamver İsminin İstatistikleri ...
Kan ve ay kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir isimdir.Kanay İsminin İstatistikleri ...
1. Hz. Ali’nin sadık, vefak�r kölesi. 2. Bir evin gediklisi. ...
Güçlü soydan gelen ...
(bkz. Kani) ...
1. Çin’in kuzey batısında önemli bir sınır kenti. 2. Çin’de...
1. Köprü, özellikle taştan yapılmış. 2. Su yolu, bend, hisar anlamına da ge...
1. Kanuna ait kararla ilgili. 2. Osmanlıların 10. padişahı Sultan 4. Süleyman’ı...
Kanını ver, asil ...
Akıl, ruh ...
Uygun, düzenli ...
Esmer, kara yağız yiğitKaraalp İsminin İstatistikleri ...
Esmer, erkek deve ...
Esmer bey, rengi karaya çalan ...
(bkz. Karaca) ...
Bir tür dağ ağacı ...
Karayağız, kahraman yiğit ...
1. Orta Anadolu’da bir köy. 2. Veysel Karani’nin doğduğu yer. ...
Amuderya’yı vücuda getiren nehirlerden Surhab üzerinde önemli bir ken...
Süsengillerden, beyaz pembe çiçekler açan soğanlı bitki ...