İsimportal | En Güzel Bebek İsimleri ve Anlamları 
isimportal logo

Gümüş Modelleri

-
Venüs, Zühre Yıldızı ...
1. Vekil, birinin yerine geçen, kadı vekili, Şeriata göre hükmeden hakim....
Vekil, birinin yerine geçen ...
Muradına eren, ermiş, ele geçiren. Naili: Divan edebiyatı şairlerinden olup asıl ad...
(bkz. Nail) ...
1. Bollukta yaşayış. 2. Cennetin bir kısmı. Daru’n-Naim: Cennet. ...
Haleb’te doğmuş, asıl adı Mustafa Naim’dir. Naima tarihiyle meşhurdur. ...
Güzel zarif kadın. Nazlı büyütülmüş kadın ...
Ateş, alev, sıcaklık ...
Gönül resmi, gönül süsü ...
1. Temiz, pak. 2. Çok ince, çok güzel, zarif. ...
Bir kavim veya kabilenin reisi veya vekili. Bir tekkede, şeyhin yardımcısı olan ve en eski...
1. İnsan ruhu. 2. Akıl. ...
(bkz. Naki) ...
İnleyen, inleyici, ağlayan, feryad eden. Manası dolayısıyla isim olarak kullanılmamalıdır ...
İnleme, inilti ...
İnleyen, inildeyenNalezen İsminin İstatistikleri ...
Adın duyulsun, ün kazan ...
Yazıcı, katip, yaza ...
(bkz. Namık) ...
Namlı, ünlü ...
Namlı, şöhretli ünlü ...
Olma, yerden bitme kuvvetli, gelişme yetişme ...
1. Kanun nizam. 2. Ar, edep, haya, ırz. 3. Temizlik, doğruluk. 4. Allah’a yakın olan...
Adlı, ünlü ...