İsimportal | En Güzel Bebek İsimleri ve Anlamları 
isimportal logo

Gümüş Modelleri

-
(bkz. Canser) ...
Sevecen – sıcak kanlı. ...
(bkz. Cansın) ...
Asil, soylu, cana yakın ...
1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. ...
(bkz. Cansu) ...
İyi hasletlere sahip Türk ...
Tez canlı, aceleci ...
Canlı, haşereCanver İsminin İstatistikleri ...
Allah’a yakın. Allah dostu. Carullah Zemahşeri: Müfessir, alim ...
Baki, daimi, ebediCavid İsminin İstatistikleri ...
(bkz. Cavidan) ...
(bkz. Cavid) ...
1. Kesin. 2. Kesin kararlı. Cazim Mehmed: Türk şair (1725). ...
Küçük kahraman, küçük yiğit. Sahabe isimlerindendirC&uum...
Bir kabile ismi. Daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bizimle iletişime ge&cced...
Ünlü bir Arap kabilesidir. Kızıldeniz-Vadi’l-Kura arasında yaşamaktadırlar...
Tek inci anlamında. Hz. Ali (r.a.)’nin kızkardeşi ve Rasulullah’ın amcasının k...
1. Küçük asker, askercik. Cüneyd-i Bağdadi: Ünlü mutasavvı...
Büyük bir mutasavvuf ...
(bkz. Cebir) ...
Arabistanın yerli kabilelerinden birinin adıCedis İsminin İstatistikleri ...
Uğraşan, çalışan. Çaba ve gayret gösteren ...
Çalışma, çabalama, uğraşma. – Türk dil kuralı açısından &l...
Cehm b. Safvan: İslam kelamcısı. Mürcie ve Mutezile kelamından kendisine ait inan&cce...