İsimportal | En Güzel Bebek İsimleri ve Anlamları 
isimportal logo

Gümüş Modelleri

-
(bkz. Baykoca) ...
Kutlu talihli ...
(bkz. Baykut) ...
Varlıklı, saygın ...
Çok eski zamanlarda var olmuş, eskiden beri var olan ...
(bkz. Bayrı) ...
(bkz. Bayru) ...
(bkz. Bayru) ...
Soylu, ünlü kişi ...
Zengin, tanınmış ...
(bkz. Baysan) ...
Akkoyunlu hükümdarlarından. Gıyase’d-Din Baysungur. Timur’un torunu ...
1. Kısrak. 2. Bayır, yokuş. ...
(bkz. Tüzün) ...
(bkz. Tüze) ...
(bkz. Baytal) ...
(bkz. Tugay) ...
Eski tarihçilere göre Türkleri Ergenekon’dan kurtaran demircinin ad...
Karahanlı hükümdarı. Maveraünnehir’e hakim oldu. Bastırdığı paralarda...
Yoğun sevgi tapınmak ...
Müjde, sevinçli haber ...
Büşra ve Nur kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir isimdir. ...
Yüce yüksek, ala, ulu ...
Yakub peygamberin en küçük oğlu ...
1. Hırka, Arapların gece üzerlerine örttükleri, gündüz giyindikle...