İsimportal | En Güzel Bebek İsimleri ve Anlamları 
isimportal logo

Gümüş Modelleri

-
Ay kadar güzel ...
En cesur, en yiğit kişi ...
Daha şefkatli, çok merhametli ...
Başkalarının baskısını ve üstünlüğünü kabul etmeyen, baş eğmeyen ...
sırt, arka ...
Çok sevinçli ...
Daha şerefli, çok onurlu, çok aziz, pek muhterem. Eşrefi: Akkoyunlular devri...
Eban b. Osman b. Affan: Hz. Osman’ın üçüncü oğlu olup valilik ...
Allah ebedi eylesin, daim eylesinEbbedullah İsminin İstatistikleri ...
Akıllı çocuk ...
Sonu olmayan gelecek ...
Hayırlı, şerefli, faziletli ...
En parlak ...
1. Ürkme, kaçma. 2. Birden bire ölme. ...
1. Hayır sahipleri. 2. İyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar. Şeş ...
Ebu
Baba, ata. (bkz. Ebi, peder) ...
(İbn Sina). Ali Sina’nın babası anlamında. Ünlü Türk bilgini. ...
(Ebu’l-Hakem Amr b. Hişam b. el-Muğire) İslam’ın doğuşunda müslümanl...
Süleyman b. el-Eşas es-Sicistani. Kütüb-i Sitte’den birisi olan S&uum...
Asıl adı Halid b. Seyd’dir. Sahabedendir. Rasulullah Medine’ye geldiğinde ilk ...
(Nu’man b. Sabit). Hanefi mezhebinin kurucusu. Müetehid, alim. (Küfe 699-B...
Suffe ashabındandır. Birçok hadis rivayet etmiştir ...
(571-639) (Amr b. Abdullah). İslami ilk kabul eden sahabelerden biri. Cennetle müjdel...
Altın sahibi, servet ve zenginlik sahibi ...
-Sahabedendir ...