İsimportal | En Güzel Bebek İsimleri ve Anlamları 
isimportal logo

Gümüş Modelleri

-
1. Topuk kemiği, aşık kemiği anlamında. 2. (Mecazen): Şeref, şan, onur anlamında kullanılı...
1. Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isim. 2. Hakan, hükümdar. ...
Keşfeden, bulan, meydana çıkaran ...
(bkz. Kaşif)Kaşife İsminin İstatistikleri ...
1. İlerleyen.Kademran İsminin İstatistikleri ...
1. Güçlü, kuvvetli hükümdar, padişah. 2. Kadir ve şah kelimeler...
1. Allah’la güçlenen. Gücünü Allah’tan alan. 2. Ebu...
Güçlü kuvvetli ...
Dinin kudreti, gücü. – Türk dil kuralı açısından “d/t&rd...
1. Değer, itibar. 2. Onur, şeref, haysiyet, meziyet. 3. Rütbe, derece. ...
Değerli, itibarlı, can, ruh. – Kadri ve Can isimlerinden meydana gelen birleşik isim...
� Değerli hükümdar, yönetici. ...
El veren, yeter, yetecek, yetişen, kifayet edenKafi İsminin İstatistikleri ...
1. Şiirde, mısra sonunda yer alan kelimelerin ses benzerliği, ses uyuşması, uyak. 2. Eski ...
1. Ziyadesiyle kahreden, kahredici, yok edici batırıcı. 2. Allah’ın isimlerinden. &n...
Fırat nehri kollarından birinin adı, Malatya’da aynı isimle yerleşim bölgesi va...
1. Rehber kumandan. 2. Atlan yedekte götüren. 3. Oturan, ikamet eden.Kaid İsmini...
Al, kırmızı renk ...
1. İzci kumandanı. 2. Kırım hanlığında veliahta verilen unvan. ...
1. (bkz. Kalgay). 2. Kahramanoğulları’nın han soyundan, ceddi de Kalhan adını taşıma...
Top kaması yapan ya da onaran kimse ...
(bkz. Kamar) ...
Kızıl Deniz’de Yemen kıyılan yakınında bir adaKamaran İsminin İstatistikleri ...
Hekim, tabib, doktor ...
Mutlu, bahtiyarKambin İsminin İstatistikleri ...