Arapça Kökenli İsim anlamları 
isimportal logo

Gümüş Modelleri

-
Erken doğan kız çocuğu. Hz. Haticetü’l-Kübra; Hz. Peygamber’i...
(bkz. Hatif) ...
(bkz. Hatim) ...
1. Etraf, çevre, güç, kuvvet. 2. Sahabe hanımlarından birisi. Hakkında ...
Esmer kadın. Havva: Hz. Adem (a.s.)’in karısı, ilk kadın. Adem (a.s) cennette uyurke...
1. Hayal niteliğinde ya da hayal ürünü olan. 2. Kanuni Sultan Süleyman...
1. Arslan, esed, gazanfer, şir. 2. Cesur, yiğit adam. 3. Hz. Ali’nin lakabı. ...
1. Şaşkın, hayrette. 2. Sevgiden dolayı şaşkına dönmüş. ...
Çadır ...
İyi, faydalı, hayırlı, yarar. Hayru’l-Vera: Halkın, alemin hayırlısı, Hz. Muhammed. ...
Dinin hayırlı eylediği mübarek kıldığı insan. -Türk dil kuralları açısınd...
Hayır eden, hayır sahibi ...
Hayırla, iyilikle ilgili, uğur ve kutluluğa ait ...
Allah’ın hayırlı ettiği erkek ...
Sevinç, mutluluk ve huzurHayrulnisa İsminin İstatistikleri ...
Kadınların hayırlısı ...
Şeref, onur, itibar, değer ...
1. Çadırcı. 2. İran’ın meşhur şairlerinden Ömer Hayyam,Hayyam İsminin İs...
Kuruyup dökülen ağaç yaprakları ...
1. Sabit meskeni olanların oturdukları memleket. 2. Barış ve güven. ...
Hazmeden, hazimli, ihtiyatlı, akıllı, işinde gözü açık, sağlam olan ...
İşaret bırakan sevilen insan anlamındadır. ...
Üzüntü. Gam, keder ...
Deniz, bahr, büyük su ...
Sindirici kuvvet, (bkz. Hazim) ...