C Harfiyle Başlayan Arapça İsimleri ve Anlamları 
isimportal logo

Gümüş Modelleri

-
(bkz. Cebbar) ...
1. Efendi, 2. Bey. 3. İleri gelen, saygın kimse.Cabgu İsminin İstatistikleri ...
1. Cebreden, zorlayan. 2. Galip gelen. 3. Aziz ve kuvvetli olan. Allah’ın hük&u...
(bkz. Cabir)Cabire İsminin İstatistikleri ...
1. Hazine (bkz. Semahat). 2. Şam’ın güneybatısında, Çavlan’da bir ...
Küçük akarsı. Çay. Cafer b. Muhammed: Lakabı es-Sadık olup 12 imam...
Cehdeden, elinden geldiği kadar çalışan. Bu kelime Kur’an-ı Kerim’de &l...
1. Gözü pek, yürekli, cesur kimse. 2. Patlak gözlü. Daha ç...
1. Geçer. 2. Caiz, İslam’ın mumaleta taalluk eden 5 ahkamından biridir. 3. İş...
Çekici, celbedici, cazibCalib İsminin İstatistikleri ...
Kendine çeken, celbeden, çekici ...
Güçlü, kuvvetli, gayretli ...
Calut, Ad ve Semud kavimlerinin soyundandır. Hz. İsmail’den evvel bir müddet Be...
Ön taraf, cihet. -Türk dil kuralına göre “b/p” olarak kullanılı...
Allah’a yakın. Allah dostu. Carullah Zemahşeri: Müfessir, alim ...
1. Kesin. 2. Kesin kararlı. Cazim Mehmed: Türk şair (1725). ...
Küçük kahraman, küçük yiğit. Sahabe isimlerindendirC&uum...
Bir kabile ismi. Daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bizimle iletişime ge&cced...
Ünlü bir Arap kabilesidir. Kızıldeniz-Vadi’l-Kura arasında yaşamaktadırlar...
Tek inci anlamında. Hz. Ali (r.a.)’nin kızkardeşi ve Rasulullah’ın amcasının k...
1. Küçük asker, askercik. Cüneyd-i Bağdadi: Ünlü mutasavvı...
Büyük bir mutasavvuf ...
(bkz. Cebir) ...
Arabistanın yerli kabilelerinden birinin adıCedis İsminin İstatistikleri ...
Uğraşan, çalışan. Çaba ve gayret gösteren ...