E Harfiyle Başlayan Arapça İsimleri ve Anlamları 
isimportal logo

Gümüş Modelleri

-
En cesur, en yiğit kişi ...
Daha şefkatli, çok merhametli ...
Çok sevinçli ...
Daha şerefli, çok onurlu, çok aziz, pek muhterem. Eşrefi: Akkoyunlular devri...
Eban b. Osman b. Affan: Hz. Osman’ın üçüncü oğlu olup valilik ...
Allah ebedi eylesin, daim eylesinEbbedullah İsminin İstatistikleri ...
Sonu olmayan gelecek ...
Hayırlı, şerefli, faziletli ...
En parlak ...
1. Ürkme, kaçma. 2. Birden bire ölme. ...
1. Hayır sahipleri. 2. İyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar. Şeş ...
Ebu
Baba, ata. (bkz. Ebi, peder) ...
(Ebu’l-Hakem Amr b. Hişam b. el-Muğire) İslam’ın doğuşunda müslümanl...
Süleyman b. el-Eşas es-Sicistani. Kütüb-i Sitte’den birisi olan S&uum...
Asıl adı Halid b. Seyd’dir. Sahabedendir. Rasulullah Medine’ye geldiğinde ilk ...
(Nu’man b. Sabit). Hanefi mezhebinin kurucusu. Müetehid, alim. (Küfe 699-B...
Suffe ashabındandır. Birçok hadis rivayet etmiştir ...
(571-639) (Amr b. Abdullah). İslami ilk kabul eden sahabelerden biri. Cennetle müjdel...
Altın sahibi, servet ve zenginlik sahibi ...
-Sahabedendir ...
Deve yavrusunun babası. – Hulefa-i Raşidin’in ilkidir. Hz. Ebubekir’in l...
Pek ak, pek beyaz ...
1. Son derece güzel kadın. 2. Gündüz iyi görmeyen karmaşık gözl&u...
En güzel, en yakışıklı ...
Mükafat anlamı taşır. Ecr kökünden türemiştir. ...