K Harfiyle Başlayan Arapça İsimleri ve Anlamları 
isimportal logo

Gümüş Modelleri

-
1. Topuk kemiği, aşık kemiği anlamında. 2. (Mecazen): Şeref, şan, onur anlamında kullanılı...
Keşfeden, bulan, meydana çıkaran ...
(bkz. Kaşif)Kaşife İsminin İstatistikleri ...
1. Allah’la güçlenen. Gücünü Allah’tan alan. 2. Ebu...
Güçlü kuvvetli ...
Dinin kudreti, gücü. – Türk dil kuralı açısından “d/t&rd...
1. Değer, itibar. 2. Onur, şeref, haysiyet, meziyet. 3. Rütbe, derece. ...
El veren, yeter, yetecek, yetişen, kifayet edenKafi İsminin İstatistikleri ...
1. Şiirde, mısra sonunda yer alan kelimelerin ses benzerliği, ses uyuşması, uyak. 2. Eski ...
1. Ziyadesiyle kahreden, kahredici, yok edici batırıcı. 2. Allah’ın isimlerinden. &n...
1. Rehber kumandan. 2. Atlan yedekte götüren. 3. Oturan, ikamet eden.Kaid İsmini...
Kızıl Deniz’de Yemen kıyılan yakınında bir adaKamaran İsminin İstatistikleri ...
1. Ay. 2. Sadık hizmetk�r. 3. Kur’an-ı Kerim’in 54. suresi. ...
(bkz. Kamil) ...
1. Hz. Ali’nin sadık, vefak�r kölesi. 2. Bir evin gediklisi. ...
(bkz. Kani) ...
1. Köprü, özellikle taştan yapılmış. 2. Su yolu, bend, hisar anlamına da ge...
1. Kanuna ait kararla ilgili. 2. Osmanlıların 10. padişahı Sultan 4. Süleyman’ı...
1. Orta Anadolu’da bir köy. 2. Veysel Karani’nin doğduğu yer. ...
l. Yakın. 2. Nail olan. 3. Hısım komşu. 4. Mabeynci. ...
1. İki boynuz. 2. Zülkarneyn: Kur’an-ı Kerim’de Kehf 83, 86, 94. ayetlerd...
1. Beni İsrail’de zenginliğiyle meşhur olan ve bu yüzden kendisini herşeyin sah...
Köy küçük kasaba. Kabile reisi veya eşraftan birine oturduğu karyeyl...
1. Yemin etmek. 2. Bölmek. ...
1. İyilik, iyi hal, iyi iş, hayırlı iş. 2. Dünya ve ahiret saadeti. 3. Eski altın par...