Y Harfiyle Başlayan Arapça İsimleri ve Anlamları 
isimportal logo

Gümüş Modelleri

-
Yad etmek, kutsal ışık ...
Hz. Nuh (a.s.)’un üçüncü oğlu. Tufandan sonra Hazar denizinin ...
(bkz. Yakzan)Yakazan İsminin İstatistikleri ...
Bir peygamber adı ...
Uyanık, gözü açık ...
Bolluk, varlık, zenginlik, varlıklılık ...
1. Uğur, mutluluk. 2. Bereket. ...
Sağ taraf ...
1. Uğurlu, becerikli. İşi sağ eliyle gören. Kıyamet gününde kitabını sağ ta...
(bkz. Yümni) ...
1. Kolaylık, rahat. 2. Zenginlik. ...
Sol taraf. İnşirah ve talak surelerinde geçer. Kolaylık anlamıda taşımaktadır. ...
Yüksek yerYefa İsminin İstatistikleri ...
Yahudi, Hz. Ya’kub’un oğlu Yahuda soyundan gelenler, İsrailoğulları ...
Hz. Ya’kub’un on iki oğlunun en büyüğü ...
İhlas suresinde geçmektedir. Anlamı konusunda bilgi sahibi ziyaretçilerimiz ...
Pınar, çeşme, kaynak ...
Erkek kartalYerhum İsminin İstatistikleri ...
1. Varlık, zenginlik. 2. Sol, sol tarafı.Yesar İsminin İstatistikleri ...
1. Kolaylık. 2. Zenginlik. ...
1. Sol, solla ilgili, sol tarafa ait. 2. Zenginlikle ilgili. ...
Emevi halifesi Muaviye’nin 3. oğlu ...
Bir içişte yutulacak miktar. ...
Kuran-ı Kerim’de ihlas suresinde geçer doğmadı ve doğrulmadı anlamına gelir.Y...
1. Hz. Ya’kub (a.s.)’un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, a...