Dini İsimler Anlamları ve Yorumları 
isimportal logo

Gümüş Modelleri

-
Ezberleyen / Özellikle Kuran-ı Kerim’i ezbere okuyan ...
Samimi dost, Allah’ın dostu ...
1. Sakin, sessiz. 2. Tabiatı yavaş olan, yumuşak huylu. Allah’ın isimlerindendir. &l...
(bkz. Halim). Peygamberimizin (s.a.s) süt annelerinden ...
1. Koru sönmediği halde alevi sönen ateş. 2. Hamdeden, şükreden kul. 3. Hz....
Şükredici, hamdedici ...
l. Tek Allah’a, Allah’ın birliğine inanan. 2. İslam inancına sıkı ve samimi ol...
(bkz. Hanif) ...
Kur’an-ı Kerim’de bahsedilen peygamberlerdendir. Musa Peygamberin büy&uum...
Güzellik, iyilik, hüsn sahibi olmak. Hasan b. Ali b. Ebi Talib: Ali (r.a.)&rsquo...
Hud
Hz. Hud (a.s). Ad kavmine gönderilen peygamber. -Kur’an’da ismi geç...
1. Evine bağlı kalan. 2. Hz. Meryem’in babası,  İmran: İmran ailesi. Musa, Haru...
1. İbranice “Gülme” anlamına geldiği söylenir. 2. Hz. İbrahim’...
1. Ay. 2. Sadık hizmetk�r. 3. Kur’an-ı Kerim’in 54. suresi. ...
1. Öfkesini yenen kimse. Hırsını dizginleyen. 2. Kinini yenen. ...
1. Kerem sahibi, cömert, verimcil. 2. Ulu, büyük. 3. Lütfü, ihsan...
1. (bkz. Kerim). 2. �yet. 3. Kız evlat. ...
1. Soydan gelenler, soyu temizler, ulular, sergeliler. 2. Cömertler, eliaçıkla...
Güldürecek, tuhaf ve güzel söz ve hikaye şaka ...
Lut
1. Hz. İbrahim’in peygamber yeğeni. 2. Kendisine itaat etmeyen ve eşcinsel olarak ya...
Şan ve şeref sahibi olan kimse. İyi ahlaklı. ...
(bkz. Macid) ...
Şan ve şeref sahibi ...
1. Hamd olunmuş, sena edilmiş, övülmeye değer. Makam-ı Mahmud: Hz. Muhammed&rsqu...
Övgüye değer ...