Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları 
isimportal logo

Gümüş Modelleri

-
Saf, temiz, duru insan ...
1. Beyaz renkli. 2. Açık tavırlı, samimi. 3. Asil, onurlu, şerefli ...
(bkz. Aşkın) ...
1. Şen, bayındır. 2. (Ar.) Sonsuz gelecek zamanlar. ...
Şen, bayındır, mamurlukla ilgili. Abadı Mehmet Çelebi. Türk hukuk bilgini (155...
İlhanlı hükümdarı Hülagu’nun oğlu ...
Beceri. Sezgi, anlayış, dikkat. Abay Kunanbayoğlu. Kazak Türk şiirinin kurucusu ...
Karaçay – Çerkes Özerk bölgesinde yaşayan müslüman...
İlhanlı komutan. (XIII-XIV. yy.) bkz. Abuşga ...
Orta cüz Kazak Hanı. Ülkesini Çinlilere, Hive hanlıklarına karşı ustaca s...
-Allaha itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yerine getiren. Yasaklarından kaçı...
1. Sert, çatık kaşlı kimse. 2. Arslan (bkz. Esed, gazanfer, şiir). – Abbas b....
Şahid’in kulu. Görünen ve görünmeyen eşyanın hepsini gör&uu...
Emrine uyan, yasaklarından sakınan kullarını seven ve çok ikramda bulunan Allah&rsq...
Zararlı şeyleri ve sebeblerini bir hikmete mebni olarak yaratan Allah’ın kulu. ed-Da...
En yüksek, en yüce ve yücelikte eşi olmayan Allah’ın kulu. A’la...
Geniş Avf ve mağfiret sahibi yüce Allah’ın kulu. Allah’ın isimlerinden, (...
Yüce, ulu, şan ve şeref sahibi Allah’ın kulu. Ali kelimesi Kur’an’d...
Alim ve mükemmel bilgiyi uhdesinde bulunduran Allah’ın kulu. Alim kelimesi Alla...
Azamet ve büyüklük sahibi Allah’ın kulu. – Allah’ın isiml...
Büyük ve aziz olan, izzet ve şeref sahibi Allah’ın kulu. (bkz. Aziz). Aziz...
Sonsuz, ebedi olan ve ölmenin kendisi için sözkonusu olmadığı. Allah&rsqu...
Yaratan, yaratıcı Allah’ın kulu. Bari ismi, Allah’ın isimlerindendir. “A...
Genişlik, ferahlık ve kolaylık verici olan Allah’ın kulu. – Allah’ın isi...
Her şeyi görüp gözeten ve gizliliğin kendisi için söz konusu ol...