F Harfiyle Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları 
isimportal logo

Gümüş Modelleri

-
Sabaha karşı güneş doğmadan önce ufkun gündoğusu tarafından görül...
Canını vermeye hazır, canını verme ...
Zeki, anlayışlı, pek çok anlayan ...
Fehme mensup, fehim ile ilgili (bkz. Fehim) ...
Kurtuluş, selamet, mutluluk, bahtiyarlık ...
Unutma, hatırdan çıkma, nisyan ...
Kale muhafızı, kale koruyucusu ...
Fertle ilgili, ferde has, tek başına yapılan ...
1. Gam, tasa ve sıkıntıdan kurtulma. 2. Zafer. ...
Anadolu Anonimi’nde Ferhad ve Şirin adıyla meşhur olan eski bir hikayenin erkek kahr...
1. Sevinçli, mesut. 2. Şen, memnun. ...
Sevinç, neşe. (bkz. Ferhad). ...
Tek, eşsiz, eşi olmayan, kıyas kabul etmez, ölçüsüz, üstün...
Dinin feridi, tek, eşsiz, kıyas kabul etmez kimse ...
1. Sekizinci gök. 2. Pişdadilerin 6. padişahı olup Cemşid sülalesinden demirci G...
1. Avcı kuş. 2. Donmuş, katılaşmış şey. ...
Mevki ve şeref sahibi ...
1. Uğurlu, kutlu. 2. Mübarek. 3. Aydınlık insan. – (bkz. Mübarek). ...
1. Ferruha ait. 2. Uğurluluk, meymenet. 3. İranlı ünlü şair. ...
Fethe mensup. Fetih hakkında yazılan kaside ...
Dinin açılması. Yaşamaya başlamak. Allah’ın nusreti ...
1. Açan, açıcı, zafer kazanmış, üstün gelmiş. 2. Kullarının kapalı...
1. Kurtuluşla ilgili. 2. Zafere ait. 3. Galip gelen, üstün olan. ...
1. Çok faydalı, çok verimli. 2. Feyiz, bereket ve bolluk veren. ...
Allah’ın feyzi, bolluğu, bereketi ...