I Harfiyle Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları 
isimportal logo

Gümüş Modelleri

-
(bkz. Işık) ...
(bkz. Işık) ...
(bkz. Işık) ...
(bkz. Işın). ...
(bkz. Işın) ...
İnsanın yüzü veya huyu güzel olma ...
Kutsal, mübarek ...
1. Eski Türklerde bir şan. 2. Devlet yönetme gücü. ...
Ilıkça, biraz ılık ...
Bir müddet “vali” karşılığında resmen kullanılan uydurma kelime ...
Eski Türkler’de ve Osmanlılarda bazı oymak beyleri ve ileri gelenler içi...
Bir ülkenin tanınmış saygın, bilgin kişisi ...
Ülkenin en sağlam, güçlü, kuvvetli kişisi ...
İlenmek amacıyla söylenen söz, ilenme ...
(bkz. Ilgar) ...
(bkz. İlham) ...
1. İlk kan. 2. İran’da İlhanlılar’dan sonra bir devlet kuran Türk hü...
İlk doğan erkek çocuklarına verilen ad ...
İlk doğan çocuk ...
Şenlendirme, bayındırma ...
1. Evine bağlı kalan. 2. Hz. Meryem’in babası,  İmran: İmran ailesi. Musa, Haru...
(bkz. İnalkut) ...
Allah’ın nimeti, iyiliğiİnamullah İsminin İstatistikleri ...
Cesur, yiğit ...
Allah’ın göndermesi, yollaması, Allah’tan gelen ...