K Harfiyle Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları 
isimportal logo

Gümüş Modelleri

-
1. Topuk kemiği, aşık kemiği anlamında. 2. (Mecazen): Şeref, şan, onur anlamında kullanılı...
1. Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isim. 2. Hakan, hükümdar. ...
Keşfeden, bulan, meydana çıkaran ...
1. Güçlü, kuvvetli hükümdar, padişah. 2. Kadir ve şah kelimeler...
1. Allah’la güçlenen. Gücünü Allah’tan alan. 2. Ebu...
Dinin kudreti, gücü. – Türk dil kuralı açısından “d/t&rd...
1. Değer, itibar. 2. Onur, şeref, haysiyet, meziyet. 3. Rütbe, derece. ...
Değerli, itibarlı, can, ruh. – Kadri ve Can isimlerinden meydana gelen birleşik isim...
� Değerli hükümdar, yönetici. ...
El veren, yeter, yetecek, yetişen, kifayet edenKafi İsminin İstatistikleri ...
1. Ziyadesiyle kahreden, kahredici, yok edici batırıcı. 2. Allah’ın isimlerinden. &n...
Fırat nehri kollarından birinin adı, Malatya’da aynı isimle yerleşim bölgesi va...
1. Rehber kumandan. 2. Atlan yedekte götüren. 3. Oturan, ikamet eden.Kaid İsmini...
Al, kırmızı renk ...
1. İzci kumandanı. 2. Kırım hanlığında veliahta verilen unvan. ...
1. (bkz. Kalgay). 2. Kahramanoğulları’nın han soyundan, ceddi de Kalhan adını taşıma...
Top kaması yapan ya da onaran kimse ...
(bkz. Kamar) ...
Hekim, tabib, doktor ...
İsteğine kavuşmuş olan ...
İsteğine kavuşmuş, mutluKamver İsminin İstatistikleri ...
Kan ve ay kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir isimdir.Kanay İsminin İstatistikleri ...
1. Hz. Ali’nin sadık, vefak�r kölesi. 2. Bir evin gediklisi. ...
Güçlü soydan gelen ...
1. Kanuna ait kararla ilgili. 2. Osmanlıların 10. padişahı Sultan 4. Süleyman’ı...