R Harfiyle Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları 
isimportal logo

Gümüş Modelleri

-
Arzulu, isteyen, rağbet eden. – Türk dil kuralına göre “b/p” o...
1. Olgun, ergin, akıllı. 2. Doğru yolda olan. 3. Hak din olan İslam’ı kabul eden. Ku...
Doğru yola giden ...
Rabteden, bağlayan, birleştiren. Nefsini dünyadan menedip ahirete bağlamış olan ...
Dördüncü ...
Yararlı, kazançlı, karlı ...
1. Rica eden, yalvaran, dileyen. 2. Dönen, geri gelen. 3. Nis-bet ve ilgisi bulunan, ...
Değerli, üstün. Fıkıhta: Delil ve Burhanların tercihinde delili öncelik kaz...
Bırakan, salıverenRafız İsminin İstatistikleri ...
İslam dininin vermiş olduğu acıma, esirgeme duygusu. – Türk dil kuralına gö...
Acıma, merhamet etme, esirgeme anlamında. Kur’an-ı Kerim’de Nur suresi 2. ayet...
Kaldıran, yücelten, yükselten. Allah’ın isimlerinden, (bkz. Abdürrafi...
Rahat ve huzurlu yaşayan ...
İçtenlikle isteyen, özleyen ...
Esirgeyen, acıyan, koruyan, merhametli. Kur’an’da 220 yerde zikredilmiştir. Al...
Bütün canlılara merhamet eden, koruyan. Kur’an-ı Kerim’de 55’t...
Rahmetle ilgili ...
Allah’ın esirgemesi, koruması ...
Acımayla ilgili ...
Gürleyen, gürüldeyenRaid İsminin İstatistikleri ...
Acıması olan, merhametli ...
Sade, saf, halis ...
Herhangi bir alanda üstünlük sağlamaya çalışan taraflardan herbiri. ...
Yazan, çizen. -Yükselti ...
Namazda eğilen, rüku’ eden. Kur’an-ı Kerim’de 4 yerde bu anlamda zi...