E Harfiyle Başlayan Farsça İsimleri ve Anlamları 
isimportal logo

Gümüş Modelleri

-
Eklendiği kelimelere “saçan, dağıtan, serpen, silken” manası verir.. &n...
Figan, ağlayıp inleme, feryat ...
1. Düşüren, yıkan, yere atan. 2. Alıcı, yakıcı, düşürücü. &n...
Düşkün ...
Cennete açılan kapıEflin İsminin İstatistikleri ...
Neş’eli, keyifli, sevinçli olan kimse. Mesrur. ...
Turan Türkleri büyük kahraman kağanının Farsça adı. Alp er Tonga ası...
Kaldıran, yükselten. – Firar. Yükselten, mümtaz, büyük, meş...
Cemşid soyundan anlayış ve zekasıyla meşhur bir İran hükümdarı ...
1. Parıltı, ışık. 2. Nur ...
1. Şule, parıltı. 2. Aydınlatan, parlatan. 3. Tutuşturan, yakan. Gösterişli güze...
Sihirbaz. Efsuncu. İnsanı teshir edici. | cennet ırmaklarından birinin adı ...
1. Taç. 2. Subay., (bkz. İklil). ...
1. Efsun, büyü, sihir, gözbağcılık, (bkz. Füsun). ...
Artmak, çoğalmak ...
1. Kafkaslarda en yüksek dağ. 2. Uzun boylu yakışıklı kimse ...
Bereket, bolluk. ...
1. Şevk, arzu, istek. 2. Şan, şeref. ...
1. Merdiven, basamak. 2. Erken doğan, en erken davranan.Erçin İsminin İstatistikler...
Muhterem, şerefli, itibarlı, haysiyetli, seçkin, saygın, değerli ...
Kırmızımtrak bir çiçek ...
Zeki, uyanık, azılı ...
1. Arzu, istek. 2. Yerinme, pişman olma. ...
Keykubat’m dördüncü oğlu ...
Meclis, kurultay, kongre ...