F Harfiyle Başlayan Farsça İsimleri ve Anlamları 
isimportal logo

Gümüş Modelleri

-
1. İyilik. 2. Fazilet. 3. Erdemlilik. Fadl b. Abbas b. Abdülmuttalib: Rasulullah&rsqu...
1. Dere ve ırmak suyu ile sulanan yer. 2. Eski Horasan’da Delh’e yakın bir şeh...
Parlayıcı, parlayan, parlak ...
1. Sevinç veren. 2. Ferah saçan. ...
Şan ve şeref ...
1. Bolluk, genişlik. 2. Geniş yer. ...
Sevinçli. – Türk müziğinin mürekkeb makamlarından ...
Nazlı kız ...
Unutma, hatırdan çıkma, nisyan ...
Kale muhafızı, kale koruyucusu ...
Aydınlık, parlak ay, canlılık, süs, zinet ...
Ay ışığı, ayın parlaklığı. ...
Anadolu Anonimi’nde Ferhad ve Şirin adıyla meşhur olan eski bir hikayenin erkek kahr...
Kıvırcık ve dolaşık olmayan uzun saç. ...
Mübarek, mesut, meymenetli, kutlu, uğurlu ...
Hayat ışığı. ...
1. Sekizinci gök. 2. Pişdadilerin 6. padişahı olup Cemşid sülalesinden demirci G...
1. Avcı kuş. 2. Donmuş, katılaşmış şey. ...
1. Emreden, buyuran. 2. Amir. ...
Mevki ve şeref sahibi ...
1. Uğurlu, kutlu. 2. Mübarek. 3. Aydınlık insan. – (bkz. Mübarek). ...
1. Ferruha ait. 2. Uğurluluk, meymenet. 3. İranlı ünlü şair. ...
İlim ve hikmet ...
1. Alim, bilgin, seçkin. 2. Benzerlerinden, akranlarından ileride. 3. Hakim, feyles...
Bağırarak ağlama, inleme anlamlarını taşımaktadır. ...