Kız Bebek isimleri ve Anlamları 2017 
isimportal logo

Gümüş Modelleri

-
Şefkat, merhametAtufet İsminin İstatistikleri ...
Çok güzel, pek güzel ...
1. Yeniçeriler tarafından ve daha sonra Sultan Mecid ve Sultan Aziz zamanlarında gi...
Gözün ışığı, nuru ...
(bkz. Aysun) ...
Ay gibi ışıl ışıl. – Ay ve şıl kelimelerinden birleşik isim ...
Yaşayan. Rahat yaşayan. (Geniş bilgi için bkz. Aişe) ...
Nurlu, ışıltılı hayat ...
(bkz. Ayşıl) ...
Sevimli ay, ay gibi sevimli. Şirin ...
1. Ay kıvılcımı. 2. Ay ışığı. ...
Ay gibi parlak güzel ve sevimli ...
1. Işık saçan, sürekli parlaklık veren ay. 2. Ay gibi. ...
Ayçın, ay gibi, aya benzer ...
Ay’dan üstün, yukarı, yüksek ...
ay ışığı,ay gibi parlak,ay yüzlü,ay benizli,akıllı zeki. ...
Ay ve belen’in birleşiminden oluşmuştur. Belen anlamı : 1. dağ beli, dağın aşılacak ...
Ay benizli ...
Güzel yüzlü. ...
(bkz. Ayben) ...
Eski Türk hükümdarlarından birinin hanımının ismi ...
Ay’a dahil olan. Ay gibi ...
Ay’ın ışığı, aydan yayılan ışık ...
(bkz. Aydın) ...
Ay gibi güzel temiz kalpli anlamı taşır. ...