D Harfiyle Başlayan Türkçe İsimleri ve Anlamları 
isimportal logo

Gümüş Modelleri

-
Güçlü hükümdar ...
Güçlü soydan gelen ...
Demir gibi güçlü sağlam kimse ...
(bkz. Demirhan) ...
(bkz. Demirtekin) ...
Okun ucuna geçirilen demir ya da kemik parçası ...
(bkz. Deniz) ...
Denizci ...
Yiğit denizci ...
(bkz. Denizalp) ...
Deniz adamı, denizci ...
1. Denizlerin hakimi, yöneticisi. 2. Eski Türklerde Deniz tanrısı. – İsim ...
Denizci, deniz adamı, denizi seven ...
Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan ...
Çadır ...
Hepsi, kamilen, baştan başa hep ...
Devrimin askeri. ...
Anlamı konusunda bize yardımcı olabilirsiniz. ...
Dicle’nin hükümdarı ...
Çam gibi uzun. Metanetli ...
Güzel konuşan kimse ...
İçten, gönülden söyleyen ...
(bkz. Dilmen) ...
Kuvvetli ay ...
Kuvvetli kimse, genç, erkek, yiğit ...