K Harfiyle Başlayan Türkçe İsimleri ve Anlamları 
isimportal logo

Gümüş Modelleri

-
1. Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isim. 2. Hakan, hükümdar. ...
1. Güçlü, kuvvetli hükümdar, padişah. 2. Kadir ve şah kelimeler...
Değerli, itibarlı, can, ruh. – Kadri ve Can isimlerinden meydana gelen birleşik isim...
� Değerli hükümdar, yönetici. ...
Fırat nehri kollarından birinin adı, Malatya’da aynı isimle yerleşim bölgesi va...
Al, kırmızı renk ...
1. İzci kumandanı. 2. Kırım hanlığında veliahta verilen unvan. ...
1. (bkz. Kalgay). 2. Kahramanoğulları’nın han soyundan, ceddi de Kalhan adını taşıma...
Top kaması yapan ya da onaran kimse ...
(bkz. Kamar) ...
Hekim, tabib, doktor ...
Kan ve ay kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir isimdir.Kanay İsminin İstatistikleri ...
Güçlü soydan gelen ...
1. Çin’in kuzey batısında önemli bir sınır kenti. 2. Çin’de...
Kanını ver, asil ...
Akıl, ruh ...
Uygun, düzenli ...
Esmer, kara yağız yiğitKaraalp İsminin İstatistikleri ...
Esmer, erkek deve ...
Esmer bey, rengi karaya çalan ...
(bkz. Karaca) ...
Bir tür dağ ağacı ...
Karayağız, kahraman yiğit ...
Amuderya’yı vücuda getiren nehirlerden Surhab üzerinde önemli bir ken...
Süsengillerden, beyaz pembe çiçekler açan soğanlı bitki ...